เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ชุมชนนาฝาย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจอมทอง เทศบาลตำบลจอมทอง เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน แลกเปลี่ยนความคิด... [25 มกราคม 2566]
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลจอมทอง โดยการนำของนายวิทยา แสงป้อง นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง ดำเนินประชุมโครงการคุ้มครองผู้บริโภคในเขตชุมชนเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปี 2565 [28 เมษายน 2565]
วันที่ 23 มีนาคม 2565 กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลจอมทอง โดยการนำของนายวิทยา แสงป้อง นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง ดำเนินการประชุมแจกเมล็ดข้าวพันธุ์ดีเทศบาลตำบลจอมทอง... [23 มีนาคม 2565]
เทศบาลตำบลจอมทองร่วมกับศูนย์ไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการจัดประชุมการพิจารณากลั่นกรองผู้ประสบปัญหาผลกระทบที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [1 กันยายน 2564]
เทศบาลตำบลจอมทอง ได้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและทำMOU ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอ ปกครองอำเภอ ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และหน่วยงานต่างๆเพื่อช่วยกันควบคุมโรคระบาดไวรัสโคโรน่า2019 [20 สิงหาคม 2564]
1 1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ)


× เทศบาลตำบลจอมทอง