เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ชุมชนนาฝาย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 [24 พฤษภาคม 2566]
สืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลจอมทอง ปีงบประมาณ 2566 [22 พฤษภาคม 2566]
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพได้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้านและกลุ่มอาชีพหรือประชาชนทั่วไป ประจำปีงปบระมาณ 2566 [9 พฤษภาคม 2566]
โครงการสร้างเครือข่ายและป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 [21 เมษายน 2566]
โครงการพัฒนาขับเคลื่อนศักยภาพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 [20 เมษายน 2566]
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [13 เมษายน 2566]
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรือกลั้นอุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 [12 เมษายน 2566]
โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 [11 เมษายน 2566]
เทศบาลตำบลจอมทอง ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมทอง เขตเลือกตั้งที่ื 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง [26 มีนาคม 2566]
อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง [21 มีนาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 1 - 10 (ทั้งหมด 68 รายการ)


× เทศบาลตำบลจอมทอง