เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ : 042354100 โทรสาร : 042354100 *********ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทำการรักษาหายแล้วและกักตัวต่ออีก 14 วัน เทศบาลตำบลจอมทองมีมาตรการช่วยเหลือ ติดต่อสอบถามได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจอมทอง

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 70
camera_alt ภาพกิจกรรม
มอบถุงยังชีพให้กับประสบอุทกภัยภายในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง [30 พฤศจิกายน 2564]
โครงการทำบุญวันออกพรรษา ประจำปี 2564 [21 ตุลาคม 2564]
งานป้องกันฯ กองสาธาณสุขฯ กองชาง โดยการนำของคณะผู้บริหาร นายวิทยา แสงป้อง นายกเทศมนตรีฯ และ นายสมยศ อมตะธงไชย รองนายกเทศมนตรีฯ ดำเนินการออกตัดต้นไม้และทำความสะอาด. ณ. สวนสาธารณบ้านนาฝาย [20 ตุลาคม 2564]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยร่วมกับกองช่างดำเนินการออกตัดต้นไม้ตามถนนบริเวณใขเขตชุมชน ของเทศบาลตำบลจอมทอง [6 ตุลาคม 2564]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยร่วมกับกองช่างดำเนินการออกตัดต้นไม้ตามถนนบริเวณชุมชน 4 ศรี [5 ตุลาคม 2564]
กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลจอมทอง โดยการนำของนายวิทยา แสงป้อง นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง ดำเนินโครงการมอบเงินช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (กรณีผู้ที่ติดเชื้อโควิดรักษาหายแล้ว) จำนวน 13 ราย [1 กันยายน 2564]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลจอมทอง โดยการนำของนายวิทยา แสงป้อง นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง ดำเนินการพ่นฉีดย่าฆ่าเชื้อ บริเวณบ้านพักผู้ที่ติด้ชื้อโควิด... [25 สิงหาคม 2564]
เทศบาลตำบลจอมทอง ได้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและทำMOU ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอ ปกครองอำเภอ ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และหน่วยงานต่างๆเพื่อช่วยกันควบคุมโรคระบาดไวรัสโคโรน่า2019... [20 สิงหาคม 2564]
เทศบาลตำบลจอมทอง ดำเนินการเตรียมสถานที่จัดทำศูนย์พักคอยให้กับผู้ป่วยที่กักตัวเนื่องจากโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) จำนวน 80 เตียง ที่ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง [17 สิงหาคม 2564]
เทศบาลตำบลจอมทองร่วมกับกู้ภัยมังกรศรีบุญเรืองออกดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วบริเวณชุมชนศรีบุญเรือง ชุมชนศรีวิชัย ชุมชนกรุงศรี และชุมชนศรีนคร ที่พบมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 [16 สิงหาคม 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิทยา แสงป้อง
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0819740284
นายวิทยา แสงป้อง
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0819740284
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
โทร : 0819740260
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
โทร : 0819740260