เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ชุมชนนาฝาย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง [24 พฤศจิกายน 2565]
ประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปี 2565 [9 พฤศจิกายน 2565]
โครงการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [20 กันยายน 2565]
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลจอมทอง [14 กันยายน 2565]
กิจกรรม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "สกนังานสีขาว ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2565" [24 มิถุนายน 2565]
มกิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2565 (บริเวณชุมชนศรีนคร-ศรีบุญเรือง ลาดกรุงศรี ศรีวิชัย) [9 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 (ชุมชนห้วยฮวก ชุมชนนาฝาย ชุมชนจอมทอง) [7 มิถุนายน 2565]
ร่วมถวายพานพุ่มเงินพานพุ่มทองเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู [3 มิถุนายน 2565]
ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (โควิด19) [31 พฤษภาคม 2565]
เทศบาลตำบลจอมทอง จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [26 พฤษภาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 1 - 10 (ทั้งหมด 53 รายการ)


× เทศบาลตำบลจอมทอง