เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (โควิด19)เป็นจำนวน 82 ราย [12 พฤษภาคม 2565]
โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 [11 เมษายน 2565]
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคในเขตชุมชนเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปี 2565 [7 เมษายน 2565]
โครงการแจกเมล็ดข้าวพันธุ์ดีเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปี 2565 [23 มีนาคม 2565]
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจอมทอง ออกดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย [24 กุมภาพันธ์ 2565]
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจอมทอง ออกดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง [9 กุมภาพันธ์ 2565]
เทศบาลตำบลจอมทอง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีวิชัย ออกมอบของช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ตามงบสนับสนุนของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ [3 กุมภาพันธ์ 2565]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลจอมทองดำเนินการฉีดล้างถนน บริเวณชุมชนบ้านศรีบุญเรือง หมู่ 1 [20 มกราคม 2565]
ดำเนินการซ่อมแซมถนน บริเวณบ้านห้วยฮวก บ้านนาฝาย บ้านจอมทอง [13 มกราคม 2565]
ดำเนินโครงการตั้งจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 [29 ธันวาคม 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 41 รายการ) 1 2 3 4 5


× เทศบาลตำบลจอมทอง