เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box คณะผู้บริหาร
นายวิทยา แสงป้อง
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0819740284
นายสมยศ อมตะธงไชย
รองนายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0818725431
นายอรรคพล กองทอง
รองนายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0828385044
นายโยธิน เมืองณศรี
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0654472421
นายบุญหลาย แถมเงิน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง


× เทศบาลตำบลจอมทอง