messager
 
เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ชุมชนนาฝาย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box คณะผู้บริหาร
นายวิทยา แสงป้อง
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0819740284
นายสมยศ อมตะธงไชย
รองนายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0818725431
นางสาวสุภาพร ลาดบัวขาว
รองนายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0906153733
นายอรรคพล กองทอง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0984567280
นายโยธิน เมืองณศรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0654472421

× เทศบาลตำบลจอมทอง