เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ชุมชนนาฝาย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box คณะผู้บริหาร
นายวิทยา แสงป้อง
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0819740284
นายสมยศ อมตะธงไชย
รองนายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0818725431
นายอรรคพล กองทอง
รองนายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0828385044
นายโยธิน เมืองณศรี
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0654472421
นายบุญหลาย แถมเงิน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง


× เทศบาลตำบลจอมทอง