เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ชุมชนนาฝาย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน
นายวิทยา แสงป้อง
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0819740284
นายสมยศ อมตะธงไชย
รองนายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0818725431
นายอรรคพล กองทอง
รองนายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0828385044
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
โทร : 0819740260
นายชูฉัตร ปานะถึก
รองปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
โทร : 0817085247


× เทศบาลตำบลจอมทอง