เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางสาวณัฐญดา หลักหาญ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0813205742
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นางสาววิไลพร จันแดง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
โทร : 0898902145
นางกนกพร พาน้อย
นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวกาญจนา เมฆวัน
พนักงานจ้างทั่วไป


× เทศบาลตำบลจอมทอง