เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ : 042354100 โทรสาร : 042354100 *********ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทำการรักษาหายแล้วและกักตัวต่ออีก 14 วัน เทศบาลตำบลจอมทองมีมาตรการช่วยเหลือ ติดต่อสอบถามได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจอมทอง

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 142
account_box กองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายศราวุธ อมรกาญจนกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นายศราวุธ อมรกาญจนกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ว่าง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวปวีณา โยธาฤทธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวปวีณา โยธาฤทธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายรัชพงษ์ มูลภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายรัชพงษ์ มูลภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสัณหจุฑา จักรโนวัน
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสัณหจุฑา จักรโนวัน
พนักงานจ้างทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิทยา แสงป้อง
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0819740284
นายวิทยา แสงป้อง
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0819740284
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
โทร : 0819740260
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
โทร : 0819740260