เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ชุมชนนาฝาย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box กองคลัง
นางชินีนุช ไชยพิมพ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0838534798
นายศราวุธ อมรกาญจนกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 0956641205
นางสาวปุญชรัสมิ์ สาริมา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวปวีณา โยธาฤทธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวเยาวภา เอกวุธ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวกัญญาพัชร ขุนใหญ่
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นายรัชพงษ์ มูลภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสัณหจุฑา จักรโนวัน
พนักงานจ้างทั่วไป


× เทศบาลตำบลจอมทอง