เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ชุมชนนาฝาย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file คู่มือขั้นตอนการตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT) 2566
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file คู่มือขั้นตอนการตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT) 2566
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะชุมชนนาฝาย หมู่ที่ 11 โดยติดตั้งเสาไฟปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 17 ชุด เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรมแข่งขันและการประกวด โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview85

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview98
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติราชการกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview93
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติราชการสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview105
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติราชการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview91
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติราชการกองสวัสดิการและสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview92

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม× เทศบาลตำบลจอมทอง