เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ชุมชนนาฝาย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจอมทอง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมทอง เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนตุลาคม 2566 - เดือนธันวาคม 2566)
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (จ้างเหมา) และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนตุลาคม 2566 - เดือนธันวาคม 2566)
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัยของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ grade
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566 ) ของงานจ้างเหมาบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบ ผด.2) grade
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview110

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview146
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติราชการกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview128
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติราชการสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview141
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติราชการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview125
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติราชการกองสวัสดิการและสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview122

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม× เทศบาลตำบลจอมทอง