เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ชุมชนนาฝาย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ เรื่่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดเขตและสถานที่เลือกตั้งประธานชุมชนจอมทอง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การใช้น้ำด้ยระบบรีเวอร์สออสโมซีส (RO.) เพื่อบริโภคและอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
find_in_page ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู grade
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านห้วยฮวสก ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ์้ออาหารเสริม (นม) นมกล่อง ยูเอชที ร.ร. บ้านศรีบุญเรือง จำนวน 3,025 กล่อง ร.ร. บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย จำนวน 3,350 กล่อง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโนนรัง ก. จำนวน 1,025 กล่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมทอง จำนวน 975 กล่อง รวม 8,375 กล่อง (นมปิดเทอม)
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรังปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กโดยยกระดับถนนชุมชนบ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 (หน้าโรงสีคุ้มพะเยาว์) ขนาดผิดจราจร กว้าง 4 เมตร ความยาว 45 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีเพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 225 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนบ้านห้วยฮวก สายห้วยฮวก - ศีรบุญเรือง หมู่ที่ื 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.5 เมตร ความยาว 157 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 706.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลจอมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview88

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview103
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติราชการกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview97
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติราชการสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview109
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติราชการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview94
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติราชการกองสวัสดิการและสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview98

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม× เทศบาลตำบลจอมทอง