เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่เขตเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การยกเลิกให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่เขตเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตำแหน่งผู้ดู poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ (หนองทุ่งใหญ่) ชุมชนบ้านศรีบุญเรือง หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ (หนองไห่) ชุมชนบ้านศรีบุญเรือง หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ (หนองอ้อ) ชุมชนบ้านจอมทอง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ (หนองอีตุ้ม) ชุมชนบ้านจอมทอง หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการบริหารงานในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติราชการกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติราชการสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติราชการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติราชการกองสวัสดิการและสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม× เทศบาลตำบลจอมทอง