เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ชุมชนนาฝาย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
โทร : 0819740260
นายชูฉัตร ปานะถึก
รองปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
โทร : 0817085247
นางสาวจีระภา จันทร์กอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0812603212
นางชินีนุช ไชยพิมพ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0838534798
นางวรนุด มุ่งวิชา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร : 0935562696
นางสาวเครือมาศ สงมา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 091861805
นายเด่นชัย วิเศษสุนทร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0883330345
นางสาวณัฐญดา หลักหาญ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0813205742


× เทศบาลตำบลจอมทอง