เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ชุมชนนาฝาย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box กองช่าง
นายเด่นชัย วิเศษสุนทร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0883330345
ว่าง
นักบริหารงานช่างระดับต้น (หัวหน้าฝ่าย)
นายสมพงค์ กว้างขวาง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นายภิญโญ พิรุด
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสะท้าน อินทรเพชร
พนักงานขับรถยนต์
นายณัฐพงษ์ โพธิืวงษ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวสุนันทา สุพิมพ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายประภาส บริวงษ์
พนักงานประจำเครื่องสูบน้ำ
นายชุมพร อินทรเพชร
พนักงานประจำเครื่องสูบน้ำ


× เทศบาลตำบลจอมทอง