เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ : 042354100 โทรสาร : 042354100 *********ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทำการรักษาหายแล้วและกักตัวต่ออีก 14 วัน เทศบาลตำบลจอมทองมีมาตรการช่วยเหลือ ติดต่อสอบถามได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจอมทอง

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 148
account_box กองช่าง
นายเด่นชัย วิเศษสุนทร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเด่นชัย วิเศษสุนทร
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
นักบริหารงานช่างระดับต้น (หัวหน้าฝ่าย)
ว่าง
นักบริหารงานช่างระดับต้น (หัวหน้าฝ่าย)
ว่าที่ร้อยตรีอดิศร โสดา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ว่าที่ร้อยตรีอดิศร โสดา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ว่าง
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นายภิญโญ พิรุด
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายภิญโญ พิรุด
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสะท้าน อินทรเพชร
พนักงานขับรถยนต์
นายสะท้าน อินทรเพชร
พนักงานขับรถยนต์
นายณัฐพงษ์ โพธิืวงษ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายณัฐพงษ์ โพธิืวงษ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวสุนันทา สุพิมพ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุนันทา สุพิมพ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายประภาส บริวงษ์
พนักงานประจำเครื่องสูบน้ำ
นายประภาส บริวงษ์
พนักงานประจำเครื่องสูบน้ำ
นายชุมพร อินทรเพชร
พนักงานประจำเครื่องสูบน้ำ
นายชุมพร อินทรเพชร
พนักงานประจำเครื่องสูบน้ำ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิทยา แสงป้อง
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0819740284
นายวิทยา แสงป้อง
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0819740284
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
โทร : 0819740260
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
โทร : 0819740260