เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ : 042354100 โทรสาร : 042354100 *********ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทำการรักษาหายแล้วและกักตัวต่ออีก 14 วัน เทศบาลตำบลจอมทองมีมาตรการช่วยเหลือ ติดต่อสอบถามได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจอมทอง

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 136
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาล รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาล รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ
ว่าง
นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น (หัวหน้าฝ่าย)
ว่าง
นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น (หัวหน้าฝ่าย)
ว่าง
เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน
นางสางสุนิศา โสภาบับ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางสางสุนิศา โสภาบับ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นายสมชาติ พลงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมชาติ พลงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวิจิตร์ จันทร์ไทย
พนักงานขับรถยนต์
นายวิจิตร์ จันทร์ไทย
พนักงานขับรถยนต์
นายสม โคตรปัญญา
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายสม โคตรปัญญา
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายทองหล่อ แดงน้อย
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายทองหล่อ แดงน้อย
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายสมศักดิ์ ศรีภาบุญ
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายสมศักดิ์ ศรีภาบุญ
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายเอกชัย โม้พิมพ์
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายเอกชัย โม้พิมพ์
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายสุวิทย์ เพชรเสถียร
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายสุวิทย์ เพชรเสถียร
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายวิเชียร ทินแท่น
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายวิเชียร ทินแท่น
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิทยา แสงป้อง
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0819740284
นายวิทยา แสงป้อง
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0819740284
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
โทร : 0819740260
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
โทร : 0819740260