เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ชุมชนนาฝาย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร : 0819740260
ว่าง
นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น (หัวหน้าฝ่าย)
นางสางสุนิศา โสภาบับ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
โทร : 0933243669
ว่าง
เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน
นายสมชาติ พลงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวิจิตร์ จันทร์ไทย
พนักงานขับรถยนต์
นายสม โคตรปัญญา
พนักงานขับรถยนต์
นายทองหล่อ แดงน้อย
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายสมศักดิ์ ศรีภาบุญ
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายเอกชัย โม้พิมพ์
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายสุวิทย์ เพชรเสถียร
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายวิเชียร ทินแท่น
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายณรงค์ ศรีป้อม
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายพิมพ์พา หมอยา
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ


× เทศบาลตำบลจอมทอง