เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ชุมชนนาฝาย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
23 พฤศจิกายน 2566
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 14
22 พฤศจิกายน 2566
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 โดย : admin เปิดอ่าน : 5
20 พฤศจิกายน 2566
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง งดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว โดย : admin เปิดอ่าน : 9
16 พฤศจิกายน 2566
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 16
6 พฤศจิกายน 2566
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 17
1 พฤศจิกายน 2566
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 22
10 ตุลาคม 2566
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 18
9 ตุลาคม 2566
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย : admin เปิดอ่าน : 10
2 ตุลาคม 2566
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แผนการบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย : admin เปิดอ่าน : 9
29 กันยายน 2566
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569) grade โดย : admin เปิดอ่าน : 13
27 กันยายน 2566
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลจอมทอง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 22
4 สิงหาคม 2566
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 12
27 กรกฎาคม 2566
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป poll โดย : admin เปิดอ่าน : 37
21 กรกฎาคม 2566
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 26
6 กรกฎาคม 2566
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 34
24 เมษายน 2566
insert_drive_file ประกาศ เรื่่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 49
20 เมษายน 2566
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดเขตและสถานที่เลือกตั้งประธานชุมชนจอมทอง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู poll โดย : admin เปิดอ่าน : 27
12 เมษายน 2566
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll โดย : admin เปิดอ่าน : 45
10 เมษายน 2566
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การใช้น้ำด้ยระบบรีเวอร์สออสโมซีส (RO.) เพื่อบริโภคและอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 24
3 เมษายน 2566
find_in_page ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 30
1 - 20 (ทั้งหมด 108 รายการ) 1 2 3 4 5 6


× เทศบาลตำบลจอมทอง