เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ชุมชนนาฝาย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
17 มกราคม 2566
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย : admin เปิดอ่าน : 2
17 มกราคม 2566
insert_drive_file คู่มือขั้นตอนการตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT) 2566 โดย : admin เปิดอ่าน : 5
17 มกราคม 2566
insert_drive_file คู่มือขั้นตอนการตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT) 2566 โดย : admin เปิดอ่าน : 1
13 มกราคม 2566
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] โดย : admin เปิดอ่าน : 2
13 มกราคม 2566
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2566 โดย : admin เปิดอ่าน : 1
29 ธันวาคม 2565
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ โดย : admin เปิดอ่าน : 6
26 ธันวาคม 2565
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โดย : admin เปิดอ่าน : 4
14 ธันวาคม 2565
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้งานในราชการ โดย : admin เปิดอ่าน : 8
6 ธันวาคม 2565
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การอนุมัติแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2/2566) โดย : admin เปิดอ่าน : 5
6 ธันวาคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลจอมทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 12
2 ธันวาคม 2565
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 4/2566) โดย : admin เปิดอ่าน : 4
22 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย : admin เปิดอ่าน : 6
27 ตุลาคม 2565
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย : admin เปิดอ่าน : 9
17 ตุลาคม 2565
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้ายประจำปีงบประมาณ 2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 14
6 ตุลาคม 2565
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 11
4 ตุลาคม 2565
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดอายุใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน โดย : admin เปิดอ่าน : 8
26 กันยายน 2565
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย : admin เปิดอ่าน : 10
21 กันยายน 2565
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ขอยกเลิกรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อบรรจุและแต่งต้งเป็นพนักงานเทศบาล grade โดย : admin เปิดอ่าน : 19
21 กันยายน 2565
find_in_page ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 21
15 กันยายน 2565
insert_drive_file ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll โดย : admin เปิดอ่าน : 26
1 - 20 (ทั้งหมด 84 รายการ) 1 2 3 4 5


× เทศบาลตำบลจอมทอง