เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
26 กันยายน 2565
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย : admin เปิดอ่าน :
21 กันยายน 2565
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ขอยกเลิกรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อบรรจุและแต่งต้งเป็นพนักงานเทศบาล โดย : admin เปิดอ่าน : 3
21 กันยายน 2565
find_in_page ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] โดย : admin เปิดอ่าน : 6
15 กันยายน 2565
insert_drive_file ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดย : admin เปิดอ่าน : 7
12 กันยายน 2565
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ยกเลิกคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครของพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย : admin เปิดอ่าน : 8
1 กันยายน 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลจอมทอง เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 13
1 กันยายน 2565
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 11
23 สิงหาคม 2565
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การกำหนดสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดย : admin เปิดอ่าน : 9
16 สิงหาคม 2565
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 25
8 สิงหาคม 2565
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 17
22 กรกฎาคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลจอมทอง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565 โดย : admin เปิดอ่าน : 10
21 กรกฎาคม 2565
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การคืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้แก่ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 24
6 กรกฎาคม 2565
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล poll โดย : admin เปิดอ่าน : 34
4 กรกฎาคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลจอมทอง เรื่อง การนำใบกัญชาไปใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบการอาหารประจำปี 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 27
1 กรกฎาคม 2565
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลจอมทอง เรื่อง เผยแพร่ข้อกำหนดการผ่อนคลายสวมหน้ากากอนามัย - หน้ากากผ้าให้เป็นไปตามความสมัครใจ ส่วนกลุ่มเสี่ยง - ผู้ติดเชื้อยังต้องสวม | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 30
30 มิถุนายน 2565
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลจอมทอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 46
10 พฤษภาคม 2565
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่เขตเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปี 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 49
18 เมษายน 2565
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปี 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 53
18 เมษายน 2565
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การยกเลิกให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่เขตเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปี 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 63
23 กุมภาพันธ์ 2565
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตำแหน่งผู้ดู poll โดย : admin เปิดอ่าน : 82
1 - 20 (ทั้งหมด 68 รายการ) 1 2 3 4


× เทศบาลตำบลจอมทอง