เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่เขตเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การยกเลิกให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่เขตเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตำแหน่งผู้ดู poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลจอมทอง เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลจอมทอง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลจอมทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลจอมทอง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลจอมทอง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลจอมทอง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดมาตรการชั่วคราวในการให้บริการของสำนักงานเทศบาลตำบลจอมทอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภททีดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการงบประมาณประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมทองสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา(ผู้มีทักษะ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลจอมทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
1 - 20 (ทั้งหมด 49 รายการ) 1 2 3


× เทศบาลตำบลจอมทอง