เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ : 042354100 โทรสาร : 042354100 *********ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทำการรักษาหายแล้วและกักตัวต่ออีก 14 วัน เทศบาลตำบลจอมทองมีมาตรการช่วยเหลือ ติดต่อสอบถามได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจอมทอง

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 152
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวเครือมาศ สงมา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวเครือมาศ สงมา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางรำภา โพธิ์วงษ์
ครู ค.ศ.๒
นางรำภา โพธิ์วงษ์
ครู ค.ศ.๒
นางอุทัย บุญกว้าง
ครู ค.ศ.๒
นางอุทัย บุญกว้าง
ครู ค.ศ.๒
นางบังอร บุญกว้าง
ครู ค.ศ.๒
นางบังอร บุญกว้าง
ครู ค.ศ.๒
นางบัวลม สวยกลาง
ครู ค.ศ.๒
นางบัวลม สวยกลาง
ครู ค.ศ.๒
นางประครอง เมืองณศรี
ครู ค.ศ.๒
นางประครอง เมืองณศรี
ครู ค.ศ.๒
นางสาวเบญจมาศ เนื่องกัลยา
ครู ค.ศ.๒
นางสาวเบญจมาศ เนื่องกัลยา
ครู ค.ศ.๒
นางสาวกัญณิกา แสงป้อง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกัญณิกา แสงป้อง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางปาริกา ขามเปี้ย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางปาริกา ขามเปี้ย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายสิทธิพงษ์ พันธ์มะณี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายสิทธิพงษ์ พันธ์มะณี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนฤมล พาอำนาจ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนฤมล พาอำนาจ
ผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิทยา แสงป้อง
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0819740284
นายวิทยา แสงป้อง
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0819740284
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
โทร : 0819740260
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
โทร : 0819740260