เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ : 042354100 โทรสาร : 042354100 *********ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทำการรักษาหายแล้วและกักตัวต่ออีก 14 วัน เทศบาลตำบลจอมทองมีมาตรการช่วยเหลือ ติดต่อสอบถามได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจอมทอง

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 165
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลจอมทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชุมชนศรีนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลจอมทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลจอมทอง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตามแนวถนนรุ่งเรือง ซอย 5 ชุมชนศรีวิชัย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลจอมทอง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตามแนวถนนจอมศรี ซอย 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลจอมทอง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างซ๋อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. ตามแนวถนนศิริมงคล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลจอมทอง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยทิศเหนือบ้านศรีบุญเรือง ชุมชนศรีบุญเรือง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลจอมทอง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล. บ้านจอมทองถึงหนองไข่นุ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิทยา แสงป้อง
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0819740284
นายวิทยา แสงป้อง
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0819740284
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
โทร : 0819740260
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
โทร : 0819740260