เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ชุมชนนาฝาย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (จ้างเหมา) และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนตุลาคม 2566 - เดือนธันวาคม 2566)
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนตุลาคม 2566 - เดือนธันวาคม 2566)
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัยของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566 ) ของงานจ้างเหมาบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านห้วยฮวสก ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ์้ออาหารเสริม (นม) นมกล่อง ยูเอชที ร.ร. บ้านศรีบุญเรือง จำนวน 3,025 กล่อง ร.ร. บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย จำนวน 3,350 กล่อง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโนนรัง ก. จำนวน 1,025 กล่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมทอง จำนวน 975 กล่อง รวม 8,375 กล่อง (นมปิดเทอม) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรังปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กโดยยกระดับถนนชุมชนบ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 (หน้าโรงสีคุ้มพะเยาว์) ขนาดผิดจราจร กว้าง 4 เมตร ความยาว 45 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีเพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 225 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนบ้านห้วยฮวก สายห้วยฮวก - ศีรบุญเรือง หมู่ที่ื 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.5 เมตร ความยาว 157 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 706.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเทศบาลตำบลจอมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านห้วยฮวก ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E2/2566ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม2566 - มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านจอมทอง - หนองอีตุ้ม หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านจอมทอง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านห้วยฮวก ตำบลศณีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างก่สอร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านห้วยฮวก ตำบลศณีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างก่สอร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านจอมทอง - หนองอีตุ้ม หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านจอมทอง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านจอมทอง - หนองอีตุ้ม หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านจอมทอง ตำบลศณีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะชุมชนนาฝาย หมู่ที่ 11 โดยติดตั้งเสาไฟปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 17 ชุด เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะชุมชนนาฝาย หมู่ที่ 11 โดยติดตั้งเสาไฟปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 17 ชุด เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
1 - 20 (ทั้งหมด 98 รายการ) 1 2 3 4 5


× เทศบาลตำบลจอมทอง