เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
กิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 (ชุมชนห้วยฮวก ชุมชนนาฝาย ชุมชนจอมทอง)
รายละเอียด : ทศบาลตำบลจอมทอง และคณะ อสม. ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2565 ซึ่งวันนี้ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันบริเวณชุมชนห้วยฮวก -นาฝาย จอมทอง
ผู้โพส : admin


× เทศบาลตำบลจอมทอง