เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ชุมชนนาฝาย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
info ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
จัดตั้งให้มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และยกเลิกคำสั่งเดิม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คู่มือเอกสารการเผยแพร่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการและขั้นตอนการให้บริการประชาชน ฯ"× เทศบาลตำบลจอมทอง