เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ชุมชนนาฝาย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
folder คำสั่งเทศบาลตำบลจอมทอง
insert_drive_file แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file แก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file มอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง ให้รองนายกเทศมนตรีตำบลจอมทองปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลจอมทอง