เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ชุมชนนาฝาย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
folder จริยธรรมขององค์กร
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทสบาลตำบลจอมทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file แนวทางการลงโทษทางวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาขององค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file แนวทางปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลจอมทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลจอมทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลจอมทอง