ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ) งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลจอมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง