ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล (หน่วยตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง