ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบจอมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง