ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Sharp รุ่น Mx-๕๐๐At) จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง