ชื่อเรื่อง : จ้างเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ (หนองอ้อ) ชุมชนบ้านจอมทอง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง