ชื่อเรื่อง : จ้างเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ (หนองท่งใหญ่) ชุมชนบ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง