ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมทอง เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ชื่อไฟล์ : VjGJJgiThu42141.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้