ชื่อเรื่อง : ประกาศ เรื่อง ยกเลิกคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครของพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อไฟล์ : UEWqf7lTue33101.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้