เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (โควิด19)
รายละเอียด : กองสาธารณสุข โดยการนำของนายวิทยา แสงป้อง นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง และคณะผู้บริหารเทศบาลพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมทอง ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (โควิด19)เป็นจำนวน 381 รายๆละ 1,500 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 570,150 บาทบาท ณ โดมเทศบาลตำบลจอมทอง ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลจอมทองเริ่มดำเนินการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 19 ช่วงที่ 1 สนับสนุนค่าอาหารกลางวันๆละ 150 บาท จำนวน 14 วัน/คน/2,100 บาท ดำเนินการไปแล้วจำนวน 101 ราย เป็นเงินจำนวน 217,600 บาท ช่วงที่ 2 สนับสนุนค่าอาหารกลางวันๆละ 150 บาท จำนวน 10 วัน/คน จำนวน 1,500 บาท ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 111 ราย เป็นเงินจำนวน 232,600 บาท ช่วงที่ 3 สนับสนุนค่าอาหารกลางวันๆละ 150 บาท จำนวน 10 วัน/คน จำนวน 1,500 บาท ดำเนินการไปแล้ว 82 ราย เป็นเงินจำนวน 123,000 บาท และช่วงที่ 4 สนับสนุนค่าอาหารกลางวันๆละ 150 บาท จำนวน 10วัน/คน จำนวน 381 ราย เป็นเงิน 570,150 บาท รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,143,350 บาท
ผู้โพส : admin


× เทศบาลตำบลจอมทอง