เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ชุมชนนาฝาย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
มกิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2565 (บริเวณชุมชนศรีนคร-ศรีบุญเรือง ลาดกรุงศรี ศรีวิชัย)
รายละเอียด : กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลจอมทอง และคณะ อสม. ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2565 ซึ่งวันนี้ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันบริเวณชุมชนศรีนคร ศรีบุญเรือง ลาดกรุงศรี ศรีวิชัย
ผู้โพส : admin


× เทศบาลตำบลจอมทอง